باور داشته باش ...

 


The strength of a man isn't seen in the width of his shoulders
It is seen in the width of his arms that encircle you
 
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون میتونه تو رو حمایت کنه
 

The strength of a man isn't in the deep tone of his
 voice
It is in the gentle words he whispers
 
قدرت و صلابت یه مرد این نیست که چقدر بتونه صداش رو بلند کنه
بلکه در اینه که چه جملات ملایمی رو میتونه تو گوشات زمزمه کنه
 
The strength of a man isn't how many buddies he has
It is how good a buddy he is with his kids
 
قدرت و صلابت یه مرد به این نیست که چند تا رفیق داره
بلکه در این هست که چقدر با فرزندان خودش رفیق هست
 
The strength of a man isn't in how respected he is at work
It is in how respected he is at home
 
قدرت و صلابت یه مرد به این نیست که چه قدر در محیط کار قابل احترام هست
بلکه در این هست که چقدر در منزل مورد احترام هست
 
The strength of a man isn't in how hard he hits
It is in how tender he touches
 
قدرت و صلابت یه مرد به این نیست که چقدر دست بزن داره
بلکه به این هست که چه دست نوازشگری میتونه داشته باشه
 
The strength of a man isn't how many women he's Loved by
It is in can he be true to one woman
 
قدرت و صلابت یه مرد به این نیست که چند تا زن عاشقشن
بلکه به این هست تنها عشق واقعی یه زن باشه
 
The strength of a man isn't in the weight he can lift
It is in the burdens he can understand and overcome
 
قدرت و صلابت یه مرد به این نیست که چه وزنه سنگینی رو میتونه بلند کنه
بلکه بستگی به مسائل و مشکلاتی داره که از پس حل اونا بر بیاد
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 

 

 

 

/ 0 نظر / 63 بازدید